celostni

Celostní přístup ke zdravému životnímu stylu aneb bio-psycho-sociálně-spirituální cesta

5.3.2016

Co je to vlastně životní styl?

Existuje celá řada teorií a vysvětlení způsobu života, nebo také životního stylu a životního slohu. Košatost této oblasti dokazuje už jen množství názvů, které se používají pro její pojmenování. Tyto teorie si často vzájemně odporují a chápou velmi odlišně různé aspekty života jednotlivce, společnosti, spolu s procesy, které v ní probíhají.

Pro účely tohoto článku však ponecháme definice stranou a dále budeme mluvit o životním stylu, o kterém si povíme více.

Zeptáme-li se běžného člověka, co je životní styl, dozvíme se mnoho různých odpovědí. Zjistíme, jak se obléká, jak bydlí, jak tráví volný čas, jak pracuje, co jí, co si myslí o světě, o sobě…Když říkáme, že lidé „mají styl“ obvykle tím myslíme, že u těchto lidí do sebe všechny jejich jednotlivosti tak nějak zapadají. To jak jí, oblékají se, pracují, relaxují, má na sebe návaznost.

Jde o určitou jednotící linii: „styl“, který propojuje všechny podstatné činnosti, vztahy a zvyklosti daného člověka.

A co je zdravý životní styl?

Zdraví je pojem stejně neuchopitelný, jako životní styl. Má tolik významů a pochopení, tolik teorií, že není snadné definovat zdraví jednotně. Pro někoho je zdraví nepřítomnost nemoci, pro jiného stav, kdy je schopen dobře fungovat ve všech oblastech svého života a pro jiného je to pocit, kdy se cítí dobře na těle, na duši, ve vztazích.

Původní význam slova zdraví byl celek. A do jisté míry se tento význam opět vrací v podobě celostního přístupu k lidskému životu, zdraví a fungování. V základu tohoto pojetí je nejen respekt k celistvosti daného útvaru, ohled na začlenění do širšího kontextu, ale i předpoklad dobře fungujících dílčích částí celku. A v tomto smyslu pak můžeme přistupovat i k pojetí zdravého člověka, zdravé rodiny a zdravého životního stylu.

Podle odborníka na psychologii zdraví Jaro Křivohlavého je pak zdraví celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí.

Z takového pojetí zdraví bychom pak mohli odvodit, že zdravý životní styl je souhrn funkčních aktivit v oblasti fyzické, psychické i sociální, které mají za cíl spokojenost daného člověka. Pokud se tedy podíváme na zdravý životní styl celostně v kontextu bio-psycho-sociálně-spirituálním, otevřou se nám relativně bohaté možnosti, jak lidské zdraví podporovat a posilovat. V kontextu biologickém je určitě vhodné zaměřit pozornost na zdravé stravování a zdravý pohyb, v kontextu psychologickém na podporu a posilování psychické pohody, schopnost odpočinku a relaxace, strategie zvládání stresu. Sociální kontext pak souvisí s uspokojivými a naplňujícími vztahy v rodině, s přáteli a ve společnosti obecně.

Z pohledu spirituálního by se pak zdravý životní styl jevil jako potřeba sebepoznání a seberealizace, ale také jako osobní zodpovědný přístup k sobě, ke světu a životu jako takovému. Zajímavou možností by mohlo být zaměření na silné stránky osobnosti, jejich nalezení, posilování a využívání v praktickém životě.

A jak na to v praxi?

Laicky řečeno, co člověk, to názor a co člověk, to životní styl. Tato oblast zdá se nemá pevné hranice a jasné definice, které by bylo možné se naučit například jako pravidlo, že 1+1=2.

Prvním krokem by tedy mělo být ujasnění každého jednotlivce, co je „ten jeho životní styl“ a zda může být považován za zdravý, nebo jak z něj zdravý životní styl vytvořit. Pro zjednodušení je dobré se držet tří základních oblastí: práce, rodina a volný čas a v nich hledat aspekty a propojenou linii zdravého životního stylu. V kontextu zdraví je pak namístě zaměřit pozornost na stav těla (pohyb a strava), duše (psychická pohoda, zvládání stresu, odpočinek) a sociální začlenění (rodina, přátelé, společnost).

Autorka: Bc. Gabriela Špačková, terapeutka Centra Respekton Praha

Co vše má vliv na hubnutí?

Zjisti, jak tvé tělo funguje